summer haiku d’été – jinmeyō = tiger = tigre


summer haiku d’été - jinmeyō = tiger = tigre

jinmeyō 
tiger on a print -
see if he cares

tiger jnmeyo haiku 620

jinmeyō 
tigre sur une gravure -
il s’en tape

Richard Vallance

Advertisement