Minoan Grammar: Nouns & adjectives: Masculine: ultimate u, nominative masculine singular: Part 2: D-Z depu-tanirizu 86-150


Minoan Grammar: Nouns & adjectives: Masculine: ultimate u, nominative masculine singular: Part 2: D-Z depu-tanirizu 86-150

teal banner

depu
kopu
kumapu
matapu
nisupu 90
qepu
ra2pu
rapu
sasupu
sokanipu 95
supu

adaru
akaru
atiru
dideru = emmer wheat 100
dimaru
diru
ditajaru
jaru
kaporu 105
karu
kasaru
kekiru
kiru
koiru NM 110
koru NM
maru
miru
muru
naru 115
nazuru
niru
padaru
qaqaru
ra2ru 120
saru
setamaru
saru
siru
tamaru
terusi(declension) 125

dusu
kunisu = emmer wheat
usu
zusu

siitau 130

aratu
kisusetu
majutu
mesenerutu
nutu 135
rera2tusi (declined)
ripatu
sarutu
semetu
senu 140
sezatimitu
sitetu
sutu

juu

duzu 140
kupazu
manarizu
mazu
nazuku
nasuru 145
pikuzu
pu2juzu
radizu
suzu
tanirizu 150

Advertisement

Published by

vallance22

Historical linguist, Linear B, Mycenaean Greek, Minoan Linear A, Arcado-Cypriot Linear C, ancient Greek, Homer, Iliad, only Blog ENTIRELY devoted to Linear B on Internet; bilingual English- French, read Latin fluently, read Italian & ancient Greek including Linear B well, Antikythera Mechanism

One thought on “Minoan Grammar: Nouns & adjectives: Masculine: ultimate u, nominative masculine singular: Part 2: D-Z depu-tanirizu 86-150”

Comments are closed.