SYΜBOL , СИМВОЛ , ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (βτελ)


Again, fascinating! must reblog this. Richard

WE THE ECOUMENISTS exontes zilon FOR AN OECOUMENIC POLIS

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 24/08/14)

6. Ἡ γλώσσα τῆς καταφατικῆς καί ἀποφατικῆς θεολογίας
Τά περί Θεοῦ ὀνόματα καθώς καί ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, τῶν προφητῶν καί τῶν ἀποστόλων πού ἐνσωματώνονται στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀποβλέπουν στή λογική γνώση τῆς οὐσίας καί τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Καί οἱ θεῖες ἐνέργειες δέν ἀνήκουν ὅπως ὑποστηρίζουν ὁρισμένοι στήν καταφατική θεολογία, διότι καί αὐτές δέν εἶναι εὔκολα κατανοητές καί προσιτές.

Τά θεῖα ὀνόματα προετοιμάζουν πνευματικά τούς χριστιανούς γιά τήν κοινωνία μέ τό Θεό, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει κάθε ἀνθρώπινη νόηση καί γνώση15. Ἡ ἀποφατική θεολογία συμπληρώνεται ἀπό τήν καταφατική.
Ἔχει γραφεῖ, καί μᾶλλον αὐτό ἰσχύει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος πού δημιούργησε τή γλώσσα μέ τήν ὁποία ἐπικοινωνεῖ μέ τό συνάνθρωπό του. Θεϊκή γλώσσα δέν ὑπάρχει. Ὁ Θεός δέν ἔχει τή δική του γλώσσα, πού ἔδωσε στόν ἄνθρωπο, οὔτε ὁ Θεός ἐπικοινωνεῖ μέ τόν ἄνθρωπο μέ κάποια ἰδιαίτερη γλώσσα, πού τή δίνει σέ ὅσους ἐπικοινωνεῖ μαζί…

View original post 1,730 more words

Published by

vallance22

Historical linguist, Linear B, Mycenaean Greek, Minoan Linear A, Arcado-Cypriot Linear C, ancient Greek, Homer, Iliad, only Blog ENTIRELY devoted to Linear B on Internet; bilingual English- French, read Latin fluently, read Italian & ancient Greek including Linear B well, Antikythera Mechanism